O Fundacji

Jak?

Bałtycki Instytut Technologiczny, założony w styczniu 2016 r., jest pomysłem stworzenia w Polsce interdyscyplinarnej platformy naukowo-technologicznej o elastycznej formule działania i efektywnej strukturze zarządczej, osadzonej poza tradycyjnym systemem akademickim. Od 1. października 2016 r. projekty badawcze realizowane w Fundacji są współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni (zadanie publiczne, um. nr 3/DOT/2016).

Dla kogo?

Celem Bałtyckiego Instytutu Technologicznego ma być naukowe wyjaśnianie ważnych zagadnień badawczych i na tej podstawie opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wychodzących naprzeciw istotnym problemom z różnych sfer życia. Tak pomyślany Instytut ma być optymalnym środowiskiem dla ścisłej kooperacji innowatorów gospodarczych: badaczy, przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu.

Bałtycki Instytut Technologiczny

Rdzeniem naukowym Fundacji Badawczej Bałtyki Instytut Technologiczny jest trzech profesorów – prof. dr hab. Maciej Konacki, prof. dr hab. Sebastian Maćkowski i prof. dr hab. Maciej Wojtkowski – specjalizujących się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi technologiami astronomicznymi i optycznymi oraz nanotechnologią. Naukowcy ci w minionych latach uzyskiwali wielomilionowe dotacje na badania w w/w obszarach. Posiadają także doświadczenie w tworzeniu spółek spin-off, w komercjalizacji wyników badań, oraz w kierowaniu zespołami badawczymi. W Instytucie prace prowadzą także młodzi naukowcy, na różnych etapach zawodowego rozwoju.

Kontakt

Gdynia / Polska

Fundacja Badawcza
Bałtycki Instytut Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98 | 81-451 Gdynia budynek IV | moduł C | pok. 103a mail: office@baltech-gdynia.pl