Widzenie w podczerwieni

Projekt jest kontynuacją badań związanych z odkryciem i identyfikacją mechanizmu widzenia w bliskiej podczerwieni przez ludzkie oko. Odkrycie to zostało dokonane przez grupę prof. Macieja Wojtkowskiego i współpracowników i opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Proceedings of National Academy of Sciences USA (PNAS) w roku 2014. Prace koncentrować się będą nad konstrukcją unikalnego układu pomiarowego, który umożliwi zbadanie możliwości wykorzystania tego zjawiska tak w diagnostyce medycznej (np. perymetria dwufotonowa) jak i w obronności (np. możliwość optycznego przesyłania informacji pomiędzy żołnierzami w warunkach dużego zapylenia).